Pendaftaran Dewan Ambalan Ki Hajar Dewantara dan Sk Trimurti SMA Islam Sudirman Tembarak 2021/2021